Integrex adviseert op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen en is gespecialiseerd in financieel strategisch advies.

Wij richten ons op zowel de (financiële) aansturing van individuele projecten als de (financiële) organisatie en management van projectprogramma’s en –portefeuilles. We versterken onze opdrachtgevers door onze integrale aanpak van vraagstukken, gebaseerd op de kennis en ervaring die wij met onze partners hebben opgebouwd bij zowel private als publieke opdrachtgevers.

Integrex staat voor een pragmatische aanpak met oog voor het breder perspectief van de opgave. Wij zijn sterk in het realiseren van strategie – samen met onze opdrachtgevers, op een duurzame en integere manier. 

Waarom zijn wij uw juiste partner:
  • Integrex denkt vanuit toekomstpotentie
  • Integrex levert financiële creativiteit bij conceptontwikkeling
  • Integrex koppelt een brede blik aan een pragmatische aanpak
  • Integrex heeft strategisch inzicht en concrete marktkennis
  • Integrex is sterk in ontwikkeling en implementatie
  • Integrex ontwikkelt strategie en maakt strategie uitvoerbaar
  • Integrex kijkt over de grenzen tussen partijen, planfases en disciplines
  • Integrex ziet communicatie als essentieel onderdeel van haar product
  • Integrex werkt op basis van vertrouwen en integriteit
  • Integrex werpt een onorthodoxe blik op vraagstukken