Opgave

De initiële opgave was het komen tot een haalbare ontwikkeling en het opstellen van een uitvoeringsstrategie voor het Centrumplan Rozenburg in opdracht van de gemeente Rozenburg. Dit heeft uiteindelijk geleidt tot een Masterplan voor het centrum. Tijdens dit traject werd Rozenburg als gevolg van een gemeentelijke herindeling deelgemeente van Rotterdam. Ten behoeve van deze herindeling zijn de lopende ruimtelijke projecten geanalyseerd en is een integrale gemeentelijke grondexploitatie opgesteld. Voor de afzonderlijke projecten en het totaal aan projecten is vervolgens een uitvoeringsstrategie bepaald.

Onze rol

Als gebiedseconoom was Integrex verantwoordelijk voor het financieel strategisch advies voor diverse ruimtelijke projecten in de gemeente Rozenburg. Daarnaast heeft Integrex invulling gegeven aan de “grondbedrijf functie” ten behoeve van de overdracht van de ruimtelijke projecten aan de gemeente Rotterdam. Deze opdrachten zijn uitgevoerd in samenwerking met Stratt+.