Leiderdorp W4

Opgave

De gemeente Leiderdorp heeft als relatief kleine gemeente grote ontwikkelingsopgaven (gehad). Naast het Centrumplan, een nieuw gemeentehuis, een aantal scholen, diverse inbreidings-projecten en natuurontwikkeling springt met name het W4-project in het oog. Aan de verlegging en verbreding van de A4 zijn diverse grootschalige ruimtelijke ontwikkeling gekoppeld. Hierbij werkt(e) de gemeente Leiderdorp samen met haar partners (oa Rijkswaterstaat en de Provincie) en is een separaat Projectbureau ingericht.

Onze rol

  • Het implementeren van het financieel basisinstrumentarium (Gemeentelijk Integrale Grondexploitatie, risico– en budgetbewaking, formats) en het vastleggen van werkprocessen en procedures.
  • Financieel-strategisch advies voor de diverse deelprojecten.
  • Coaching van de organisatie op het gebied van Projectmatig Realiseren en projectbewaking