Opgave

Het project Stationsgebied Utrecht is gericht op het faciliteren van de groei van de stad en het OV-station Utrecht Centraal. Hiertoe wordt een nieuw centrum gerealiseerd waarin het stationsgebied en de oude binnenstad optimaal zijn geïntegreerd. Het project is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Utrecht, ProRail, NS, Corio en Jaarbeurs. Na jaren van planontwikkeling is in 2007 een start gemaakt met de uitvoering van de eerste deelprojecten. Een aantal concrete projecten is in uitvoering en voor een groot aantal projecten vindt de planuitwerking plaats.

Onze rol

Integrex is als gebiedseconoom verantwoordelijk voor de gebieds– en vastgoedontwikkelingen aan de westzijde van het Stationsgebied. Enkele specifieke projecten zijn onder meer de aanleg van HOV-infrastructuur en diverse verblijfsgebieden, de ontwikkeling van een ondergrondse parkeergarage (circa 800 plekken), herontwikkeling van het Knoopkazerneterrein (Rgd) en een vastgoedprogramma van in totaal circa 250.000 m2 bvo. Tevens zijn wij financieel strategisch adviseur voor de business case van de realisatie van 22.000 gebouwde fietsparkeerplaatsen in het Stationsgebied.