Opgave

Het OostvaardersWold is de robuuste verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold. Dit is een zone van circa 10 kilometer lengte en een breedte van 1,5 kilometer. De totale ontwikkeling beslaat circa 1.850 ha en omvat onder meer 6 ecoducten. Financiering komt voor een groot deel van het Rijk (ILG-middelen) als onderdeel van het totale EHS-beleid. Daarnaast worden diverse compensatie-opgaven gerealiseerd, zoals voor de verbreding van de A6 in opdracht van Rijkswaterstaat en voor de uitbreidingen van Almere, Zeewolde en Lelystad. Andere belangrijke partners zijn Staatsbosbeheer en het Waterschap Zuiderzeeland.

Onze rol

Integrex (voorheen Schrieken Advies) voert het projectmanagement voor de projectfinanciering. Dit betekent enerzijds dat er voortdurend een scherp beeld op de kosten en risico’s moet zijn in relatie tot het opstellen van het ontwerp. Hiertoe is gebruik gemaakt van de zogenaamde SSK-systematiek. Daarnaast zijn diverse intensieve risico-inventarisaties uitgevoerd. Belangrijke aandachtspunten zijn onder meer de kosten van grondverwerving, de BTW-problematiek en de verwervingskosten van de windmolens.
Anderzijds betekent deze rol dat er met alle betrokken partijen contracten moeten worden opgesteld en in lijn met de projectvoortgang, steeds nader moeten worden geconcretiseerd.

OostvaardersWold

OostvaardersWold