Opgave

Staatssteun hoeft niet onrechtmatig te zijn maar dient getoetst te worden aan Europese regelgeving. In het kader van contractafspraken waarbij subsidies worden gegeven of waardeoverdracht plaatsvindt tussen de overheid en een (private) partij kan het relevant zijn deze toetsing vooraf te doen. Daarnaast kunnen reeds gesloten contracten staatssteunrechtelijke aspecten in zich hebben.

Onze rol

Voor diverse opdrachtgevers hebben wij financiële expertise ingebracht bij staatssteunvraagstukken welke speelden voor zowel gebieds– als vastgoedontwikkelingen. Hierbij hebben wij nauw samengewerkt met juridische experts uit ons netwerk.

Staatssteun

Jaar:
Werkveld:
Expertise:
Opdrachtgever:
Plaats: