Haalbaarheidsonderzoek

Elke ontwikkeling start met een gedegen haalbaarheidsonderzoek. Integrex biedt voor iedere ontwikkeling een financiële analyse op maat. Van een globale quick-scan tot een integrale grondexploitatie. Naast een heldere financiële onderbouwing, verrassen wij u met creatieve oplossingen en varianten.

Waardebepaling

Integrex bepaalt op basis van transparante en onderbouwde parameters bedrijfswaarden van courant en incourant vastgoed. Integrex heeft ruime ervaring in binnenstedelijke situaties, maar ook in het landelijk gebied, bijvoorbeeld met Ruimte-voor-Ruimte regelingen.

Financieel projectmanagement

Ruimtelijke projecten kennen een grote dynamiek op verschillende speelvelden (ontwerp, politiek, contracten, procedures, etc.). De inbreng van een ervaren en stabiele financieel manager, die kan inspelen op onverwachte situaties en kan ondersteunen in de verschillende besluitvormingsprocessen, is essentieel voor het slagen van deze projecten. 

Integrale Grondexploitatie

Een integrale grondexploitatie omvat alle financiële aspecten van een gebiedsontwikkeling. De samenhang tussen de kwaliteit, kosten, opbrengsten en planning wordt samengevat in het projectresultaat. Een risico- en gevoeligheidsanalyse maken tevens onderdeel uit van een integrale grondexploitatie.

Risicomanagement

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van projectbeheersing. Integrex staat voor een gestructureerde en integrale aanpak van inventarisatie, kwantificering en beheersing van de risico’s.

Real Estate (RE) Counseling & Coaching

Integrex begeleidt als RE Counselor partijen bij een (potentieel) conflict als onafhankelijk intermediair. Zonder tussenkomst van arbitrage of rechtspraak gaat het vliegwiel in projecten weer draaien en worden doelen weer haalbaar. Integrex biedt als RE Coach coaching op maat, met als doel het persoonlijk of groepssucces te verankeren op basis van ‘de vraag achter de vraag’.