Gebiedseconomie omvat de financiële beheersing van de totale levenscyclus van ruimtelijke ontwikkelingen. Deze cyclus vangt veelal aan met de fase van gebiedsontwikkeling en kent vervolgens de fase van (deel-)projectontwikkeling en wordt afgesloten met de gebruiksfase. Bij sloop of herontwikkeling start de cyclus opnieuw. Het financieel raamwerk van de ruimtelijke ontwikkelingscyclus is de integrale grondexploitatie. Gebiedseconomie is gericht op de (her-)ontwikkeling van infrastructuur, natuur en gebouwen.

Integrex treedt op als strategisch adviseur of als gedetacheerd planeconoom.

Een greep uit onze producten:

 • Strategisch financieel-economisch projectadvies
 • Opstellen en beheren grondexploitaties en stichtingskostenopzetten
 • Residuele grondwaardebepalingen
 • Quick-scans, second opinions, en haalbaarheidsanalyses
 • Exploitatieplannen en kostenverhaal
 • Financiële contractbegeleiding en onderhandelingsstrategie
 • Inrichting van de financiële organisatie van ruimtelijke projecten
 • Programma- en portefeuillemanagement
 • Meerjaren Perspectief Grondexploitaties
 • Risicomanagement
 • Opleidingen en coaching
 • Nota strategisch grondbeleid
 • Projectmatig Realiseren