Gebiedsstrategie brengt doelen voor een gebied in beeld en maakt inzichtelijk op welke wijze deze doelen kunnen worden gerealiseerd. Gebiedsstrategie is gericht op een breed draagvlak en op het integreren van ruimtelijke, sociaal-maatschappelijke en financieel-economische aspecten.