Vastgoedeconomie beschouwt het vastgoed met name vanuit de gebruiker en de belegger. Dit gebeurt op portefeuilleniveau in de vorm van een asset-model of rendements-risicoberekening, maar ook op gebouwniveau, bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfswaardebepaling of bij de afweging tussen renovatie en sloop-nieuwbouw.

Integrex treedt op als strategisch adviseur of gedetacheerd vastgoedeconoom.

Een greep uit onze producten:

  • Quick-scans, second opinions, en haalbaarheidsanalyses
  • Bedrijfswaardebepaling
  • Rendementsberekeningen
  • Projectfinanciering
  • Asset-management van vastgoed- en ontwikkelportefeuilles
  • Waardebepaling parkeergarages en parkeerbalansen
  • Waardebepaling specifiek vastgoed (leisure, zorg, onderwijs)
  • Opleidingen en coaching